Ubevisst motstand

Når du ønsker å oppnå en endring, og du ikke får det til, er det fordi det finnes en motstand (som oftest ubevisst) mot denne endringen. Og vårt ubevisste sinn utgjør 95% – med andre ord er det betydelig sterkere enn vår fornuft, som er en del av vårt bevisste sinn.

Slik jobber vi

 • Vi begynner med en innledende kartlegging av din situasjon
 • Deretter jobber vi med å fjerne den motstanden som finnes – den som gjør at du ikke klarer å oppnå ønsket endring på egenhånd (endre spisemønster, fjerne en fobi, kvitte deg med frykt, komme i gang med trening, røykeslutt, sinnemestring osv. osv.).
 • Når denne motstanden er fjernet (redusert) installerer vi den endringen du ikke fikk til på egenhånd. Til dette bruker vi som oftest hypnoterapi.
 • De fleste utfordringer bruker vi 2-3 timer på. Noen ganger er det tilstrekkelig med 1 time.

Gjennomsiktig

Hvem kommer til oss

Våre pasienter kommer fra alle samfunnslag og profesjoner – fordi alle mennesker har problemer og utfordringer av ulike slag.

t

Nedenfor finner du noe av det vi jobber med

Dersom du har andre utfordringer enn dette, er det meget sannsynlig at vi kan hjelpe deg med det også. Bruk kontaktskjema nedenfor og send oss noen ord om hva du trenger hjelp til, så gir vi deg tilbakemelding.

Noe av det som er listet opp har link videre til mer informasjon.

Allergier (2-3)


Bekymring (2-4)

Er du en av de som bekymrer deg over hva som kan gå alt? Husk at ditt ubevisste sinn lytter til dine tanker. Du programmerer deg selv i feil retning når du bekymrer deg for mye. En viss grad av bekymring er greit, fordi det ligger en slag beskyttelse i det. Men overdreven bekymring reduserer livskvaliteten. Det tjener ingen som helst hensikt. Hypnoterapi kan bidra til at du får mer kontroll over dine tanker.


Depresjon *


Eksamensfrykt (1-3)

Du har studert hardt. Du har forberedt deg til eksamen. Men opplever at jo nærmere eksamen du kommer, jo verre blir det for deg. Frykten for å mislykkes ligger og lurer. Vil du klare å huske alt?


Endre tankemønster (2-4)

Hypnoterapi kan hjelpe deg å identifisere, og ta kontroll over negative tankemønstre. Slike tankemønstre hindrer deg i å leve slik du ønsker. Det er menneskelig å legge merke til problemer. Det er imidlertid unødvendig å la negative tanker styre livet ditt i destruktiv retning.


Ensomhet (2-3)

Frykten for å være alene/ensom kan ha mange ulike årsaker. Når du takler slik ensomhet bedre, blir du mer selvstendig, din selvtillit øker og din livskvalitet bedres. Og det kan hjelpe deg å komme ut av ensomheten, dersom dette er noe du ønsker.


Fobier (1-3)


Frykt (2-4)


Hodepine ** (2-4)


Hukommelse (2-3)

Du kan forbedre din hukommelse vha hypnoterpi. F.eks. kan det å huske hva du leser ha stor betydning når du skal tilegne deg ny kunnskap. Det er viktig at ny kunnskap lagres i ditt sinn, slik at det er tilgjengelig for deg når du trenger (f.eks. eksamen).


Høydeskrekk (1-3)

Du har sikkert forsøkt å tenke rasjonelt – at det ikke er noe å være redd for. Men ditt ubevisste sinn er av en annen oppfatning. Og når denne delen av ditt sinn utgjør ca. 95% – da MÅ vi gjøre endringer der for at din høydeskrekk skal forsvinne. Hypnoterapi er kanskje det beste verktøyet for å oppnå endringer i den delen av vårt sinn.


Idrettsprestasjoner – idrettshypnose (3-4)

(se lenger nede på siden om Sportsprestasjoner)


Motivasjonsmestring (1-4)


Mareritt (2-3)


Målsetting (2-3)


Neglebiting (1-2)


Personlig utvikling (2-4)


Post traumatisk
stress syndrom (PTSS)


Prestasjonsangst (2-4)


Rusmisbruk (2-5)


Rødming (2-3)


Røyke/snus kutt (2-3)


Seksuelle utfordringer / bedre ytelse (2-4)


Selvtillit (2-4)


Sengevæting (2-4)


Sinnemestring (2-4)


Sjalusi (2-3)


Skolelei (2-4)


Smertelindring ***


Sorg/tap (2-4)

Sorg er en naturlig del av livet. Men når sorgen vedvarer over tid, og du føler at livet stopper opp – da trenger du hjelpe til å komme videre.


Sportsprestasjoner – sportshypnose (3-4)

Forskning viser med all tydelighet at sportsprestasjoner har like mye med mentale ferdigheter å gjøre som med fysiske. Derfor bruker de fleste av de aller beste idrettsutøverne i verden mental trening. Med hypnose trener vi opp disse mentale ferdighetene. Dette kan dermed bidra til å forbedre fysisk utførelse.

Det å kunne yte sitt beste i konkurransesituasjoner er ikke alltid like enkelt som på trening. Kunnskapen og ferdighetene er tilstede, men ulike mentale mekanismer spiller inn og hindrer utøveren i å ta ut sitt fulle potensiale.

Sportshypnose kan bidra positivt på følgende områder:

 • Styrking av selvtillit
 • Ustabile prestasjoner til tross for god fysisk form
 • Frykthåndtering
 • Skjerping av fokus
 • Forbedre mental styrke
 • Tro på egne ferdigheter
 • Kontroll av negative følelser (mange røde kort er utdelt pga. manglende kontroll av negative følelser)
 • Konkurranseforberedelser
 • Evnen til å stenge ut negative ytre faktorer som ikke kan påvirkes likevel (bedre fokus)
 • Ytelsesforbedring
 • Håndtering av stress
 • Kontroll av tenningsnivå
 • Manglende motivasjon
 • Fjerning av mentale barrierer som gjør seg gjeldende i konkurransesituasjoner

Sportshypnose kan hjelpe alle, uansett eksisterende ferdighetsnivå – fra unge håpefulle til toppidrettsutøvere.


Stressmestring (2-3)


Sykdom ****


Søvnproblemer (2-4)


Talefrykt (2-3)


Tenke positivt (2-4)


Utmattelse (3-5)


Vektreduksjon (3-5)

Ernæring (2-5)

Riktig mat gir god helse og bedre trivsel. Omprogrammer ditt sinn til å velge sunn mat – som styrker din helse og bidrar til å holde deg frisk.


Overspising (3-5)


Sukkeravhengighet (1-3)


Sultfølelse (1-3)

Få hjelp til å respondere riktig på sultfølelsen din.


Søtsug (1-3)


Trøstespising (2-4)

Er du en av de mange som tyr til mat når du trenger å trøste deg selv? Selv om du vet at dette er en kortvarig gevinst, med potensielt langvarige negative konsekvenser. Da trenger du hjelp til å endre ditt sinns holdning til slik trøst.


og mye, mye annet

Tallene i parentes angir det som er normalt antall timer vi bruker for å hjelpe med det aktuelle problemet. Avvik kan forekomme. Dersom ingen tall er angitt indikerer dette at timetallet for dette problemet er mer individuelt. Dette betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis kreves mange timer.

* Dersom du har en lang historikk av depresjon, og går til psykiatrisk behandling, er det mulig vi ikke kan hjelpe deg. Ta kontakt for å høre om det er noe vi kan gjøre for deg

** Hodepine kan være et tegn på at du trenger medisinsk undersøkelse. Dette bør du sjekke via din fastlege før du kontakter oss

*** Som for hodepine. Smerter er kroppens varslingssystem om at noe er galt. Du bør få undersøkt årsaken til smertene før du kontakter oss

**** Vi kan ikke hjelpe deg med selve sykdommen. I svært mange tilfeller skyldes årsaken til sykdommer uforløste emosjonelle opplevelser/traumer. Disse kan vi hjelpe deg med.