Angst

Sliter du med angst?

Gjennom våre behandlingsformer hjelper vi deg å rydde opp i årsaken(e) til din frykt, og vi vil dermed kunne fjerne den.

Hvorfor sliter så mange mennesker med angst?

Det kan virke som om flere og flere mennesker utvikler frykt i dagens samfunn. Det kan naturligvis være mange ulike årsaker til dette. Når mennesker opplever flere stressende hendelser på kort tid, eller over tid, kan dette utløse frykt. Spesielt om man samtidig gjennomgår ulike situasjoner som oppleves som press. Det kan f. eks. være arbeidspress, økonomiske problemer, et vanskelig forhold. Når slike situasjoner kommer tett, er det ikke uvanlig at man opplever angst. Det kan utvikles dersom vi opplever at vi ikke takler disse situasjonene.

Mennesker kan også utvikle frykt basert på tidligere erfaringer. Dersom noen for eksempel er blitt mobbet på en arbeidsplass, og så skal begynne i ny jobb, kan angst melde seg.

 

Vond sirkel

Noen mennesker har et tankesett som fremkaller frykt. Dersom man går og forventer det verste, kanskje for å unngå og bli skuffet, vil angst kunne utvikles. Et slikt tankemønster gjør det vanskeligere for dem å tenke klart og nøytralt i forhold til potensielle problemer. Man kan dermed komme inn i en vond sirkel.

Beskyttelse

Noen bruker bekymring som en beskyttelse. Når man hele tiden er «på vakt», er det mer sannsynlig at man oppdager potensielle farer, og dermed klarer å unngå dem. Dessverre blir det ofte slik at man ser mulige farer også i trygge situasjoner, når man hele tiden er på vakt. Dette resulterer naturligvis i at mye unødvendig tid går med til bekymring. Og jo mer tid som brukes til bekymring, jo mer angst føler man. En slik mental negativ tilstand låser mennesker fast i dårlige tankemønstre, og man har vanskelig for å se muligheter og løsninger.

Frykt for angsten

Dette er ikke uvanlig at mennesker med angst utvikler etter hvert. De bekymrer seg for hva de fysiske symptomene de opplever gjør med helsen sin, f. eks. at hjerte slår hurtigere og kraftigere. Eller de er redd for at de skal få et anfall av angst, og at andre mennesker skal merke dette.

Endret oppførsel

Enda en annen faktor som angsten kan resultere i, er at mennesker endrer adferd. Kanskje unngår de å gå til et selskap de er invitert til, av frykt for alt som kan gå galt. Eller av frykt for at andre mennesker skal oppdage angsten deres.

Ta kontakt i dag – fyll ut kontaktskjema nedenfor eller ring oss på 91 20 3000.