Fobier

Hjelp til å bli kvitt forbier?

Ved hjelp av våre teknikker kan du raskt og effektivt bli  kvitt dine forbier.

Hva er en fobi?

En fobi er en vedvarende, irrasjonell frykt for visse situasjoner eller objekter (ting), med et intens behov for å unngå slike objekter eller situasjoner. Det kan forekomme i mange varianter. Mennesker som har en fobi er ofte så overveldet av denne frykten, at det setter begrensninger ved deler av deres måte å leve på. Bare å se en slange på tv (om det er snakk om en slangefobi), er nok til å utløse frykten.

 

Ettersom dette er en irrasjonell frykt, er naturligvis frykten betydelig større en faren denne situasjonen eller dette objektet medfører. Fornuftige forklaringer har liten eller ingen effekt, fordi denne frykten befinner seg i det ubevisste sinnet, ikke i det bevisste sinnet, hvor fornuften holder til. Mennesker med slik fobi er noen ganger også klar over hvor irrasjonell frykten er, men klarer ikke å forholde seg til det på en nøytral måte likevel.

En fobi kan være tillært f. eks. fra foreldre. En mor som har fobi mot veps, vil kunne overfør denne til sine barn, gjennom måten de opplever at hun takler veps på. Den kan også ha oppstått gjennom en sterk egen opplevd situasjon.

Heldigvis er det god hjelp å få

Ettersom en fobi er irrasjonell, er det ofte lett å fjerne den. Vi benytter meget effektive teknikker for å fjerne fobier, som oftest med meget gode resultater. Noen ganger er en enkel behandling nok, andre ganger litt mer, men det er svært sjelden snakk om mange timer.

Ta kontakt i dag – fyll ut kontaktskjema nedenfor eller ring oss på 91 20 3000.