Hypnose benyttes ofte innen skolemedisin som smertebehandling

Ifølge forskning lider omkring 1,3 millioner mennesker av kroniske smerter.

«Hypnose er en av de mest lovende behandlinger vi kan tilby for å omprogrammere hjernens smerterespons» sier David Patterson, PhD (University of Washington).

Vi kan hjelpe deg

Hypnose er av mange sett på som den meste effektive ikke-farmakologiske metoden for smertelindring. Denne terapiformen er anerkjent av den tradisjonelle legevitenskapen, og brukes i dag ved mange sykehus, også i Norge – for eksempel Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, Aker Sykehus. Hypnose som terapiform mot smerter benyttes for øvrig ved smerteklinikker over hele verden. I tillegg til hypnose bruker vi EFT når vi jobber med smerter hos våre klienter.

Vi er mer og mer klar over sammenhengen mellom mental og fysisk helse. Bekymring over tid kan f. eks. føre til smerter som er vanskelig å finne en spesifikk årsak til.

Tre hovedtyper smerte

Kronisk smerte defineres oftest som smerte med varighet på seks måneder eller mer. Det er vanlig å skille mellom tre hovedtyper:

  • Nosiseptive smerter – smerte som skyldes vevsskade, for eksempel revmatiske leddsykdommer med leddskade.
  • Nevropatiske smerter – smerte som skyldes dysfunksjon i nervesystemet, for eksempel isjias.
  • Idiopatiske smerter/sammensatt smerter – smerte av ukjent årsak, for eksempel uspesifikke rygg- og nakkesmerter.

De hyppigste kroniske smertetilstandene oppstår i muskler og skjelett. Oftest er dette uspesifikke rygg- og nakkesmerter og andre smerter av ukjent eller sammensatt årsak. Men det kan også være smerter som skyldes trykk på nerverot (for eksempel ischias), og ulike revmatiske lidelser.

Andre kroniske smertetilstander inkluderer hodepine, ulike mage- og underlivssmerter, smerter etter skader og kirurgi, smerte i forbindelse med hjerte- og karsykdommer og nevrologiske lidelser.

Selv om årsakene til kronisk smerte kan være sammensatte og svært forskjellige, er det fellestrekk når det gjelder risikofaktorer, symptomer, konsekvenser og behandling. Derfor anses ofte kronisk smerte å være en egen lidelse, uavhengig av årsak.

Ta kontakt i dag – fyll ut kontaktskjema eller ring oss – du trenger ikke å la motstand og utsettelser hindre deg i å nå dine mål.