Hva er EFT (Emotional Freedom Techniques)?

EFT er en behandlingsteknikk hvor du banker lett på noen beroligende punkter på kroppen samtidig som du retter oppmerksomheten mot det som er problemet, enten det er en fysisk plage eller vonde følelser.

Alt er energi – vår mentale og fysiske helse styres av energi

Vi bruker EFT (Emotional Freedom Techniques) for å oppnå (ønskede) endringer i vårt energifelt. På den måten kan vi fjerne fobier, forbedre selvtillit, redusere/fjerne smerter, fjerne uvaner, endre uønsket oppførsel, fjerne allergier, fjerne/redusere angst/depresjon osv. Fordi alt til syvende og sist er energi. Kroppens grunnleggende natur er energi. Alt liv kan måles gjennom vibrasjoner (energi). Vår mentale og fysiske helse avhenger 100% av slik energi. Dersom det ikke går energi gjennom kroppen vår, dør vi. Når vi er i mental eller fysisk ubalanse, skyldes det at dette energifeltet har forstyrrelser i seg. Dette bruker vi EFT til å korrigere. All materie svinger med ulike frekvenser. Disse frekvensene må være optimale for at vår helse (fysisk og mentalt) skal fungere slik den er tiltenkt, og som dermed er bra for oss.

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi (1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte: «En hvilken som helst behandling som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig».

«EFT er det mest effektive verktøyet jeg har lært gjennom mine 40 år som terapeut.»
Dr. Curtis A. Steele, psykiater

EFT er verdens mest utbredte energi-psykologiske behandlingsmetode, ofte også kalt mental akupunktur (uten bruk av nåler). EFT har vokst og er blitt spredd verden rundt i omtrent 20 år. Hundre tusener av mennesker har erfart personlige forbedringer vha EFT.

 

Revolusjonerende ny oppdagelse

EFT er en meget effektiv behandlingsmetode, som egner seg på et svært bredt spekter av problemer. I den grad man kan snakke om at «det enkle er ofte det beste», passer EFT godt til denne beskrivelsen.

EFT er basert på en revolusjonerende ny oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energiflyt. Bemerkelsesverdig ofte blir man kvitt problemer, både psykiske og fysiske ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen, samtidig som man har en mental fokus på problemet/lidelsen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet.

De fleste energiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids behandling med denne prosessen. Noen tilfeller krever imidlertid lenger behandling. Her er noen eksempler på tilstander som behandling ved hjelp av EFT har hatt en meget god effekt med:

  • Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
  • Fobier som frykt for høyder, fly, lukkede rom, kjøring etc.
  • Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, ulykker etc.
  • Forstyrrende følelser som depresjon, sinne, negative tankemønstre osv.
  • Følelser relatert til avhengige mønstre som spising, røyking m.m.
  • Følelser relatert til fysiske tilstander
  • Dysleksi
  • Allergi
  • og mye, mye annet