Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til ditt ubevisste sinn for å påvirke tankemønstre som skaper problemer for deg.

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn

Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen eller du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til ). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker.

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft og viljestyrke) og ubevisst sinn (bl.a. følelser og gammel programmering) gir resultater

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, å bli røykfri eller på andre områder.

Teksten gjengitt på denne siden har mange andre tilbydere av hypnoterapi kopiert. Vi tar det som et positivt tegn på at vi ligger i forkant, når vi blir kopiert av andre :-).

Fikk du sett NRKs vitenskapelige program om hypnose? Hvis ikke finner du det nedenfor. Det er meget interessant, og verdt å få med seg:

NRK program om hypnose

Dersom du ønsker å skaffe deg betydelig innsikt i …

  • hvorfor vi gjør som vi gjør (på godt og vondt)
  • hvordan vi kan ta styringen over vårt emosjonelle kontrollpanel
  • hvorfor det er så vanskelig å oppnå bestemte endringer – og hva som skal til for å klare det
  • hvorfor vi så ofte saboterer våre planer
  • hvorfor vi reagerer (uønsket) som vi gjør i gitte situasjoner
  • hvorfor vi lar være å gjøre ting vi vet vi burde/ønsker å gjøre
  • hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften vår
  • osv.

… skal du vurdere en utdanning i hypnoterapi. Da bør du sjekke ut disse sidene: www.hypnoseakademiet.no