Medicors verdigrunnlag

 «Vi tar våre klienter på alvor, og viser dem respekt og empati. Vi gjør vårt beste for å hjelpe. Dersom vi imidlertid føler at vi kommer til kort, anbefaler vi deg hvor du kan forsøke videre. Vi har naturligvis taushetsplikt.»

Sluttet å ta medikamenter

Noe av det vi terapeuter setter størst pris på, er når klientene kommer tilbake til oss og forteller at de har kuttet ned på, eller sluttet, å ta sine medikamenter (naturligvis i samråd med sin fastlege). Fordi de ikke har behov for dem lenger. La oss imidlertid umiddelbart gjøre oppmerksom på at vi IKKE kommer med anbefalinger, eller uttalelser, om hvorvidt våre klienter skal ta sine medikamenter eller ikke. Dette har vi ingenting med. Dette skal alltid skje i samråd med lege/psykiater.

Vi jobber med, og fjerner, underliggende årsaker – med skånsomme og raske metoder

Medikamenter fjerner ikke årsaken til høyt blodtrykk, negative tanker eller følelser, angst eller fobier. For å fjerne dette må vi se på hva som ligger under symptomene – og så adressere dem med effektive terapiformer. På den måten kan vi fjerne de emosjonelle tilknytningene til problemet, noe som resulterer i at symptomene også forsvinner. Vi (re)etablerer en funksjonell sammenheng mellom pasientens bevisste og ubevisste sinn – og oppnår dermed en tilstand preget av forutsigbarhet og kontroll. Uten medikamentbruk. Metodene vi benytter er både varsomme og effektive. Gjennom våre behandlinger legger vi til rette for at det ubevisste sinn (bl.a. følelser og uvaner) jobber på lag med det bevisste sinn (bl.a. fornuft og viljestyrke). Et samsvar mellom bevisst og ubevisst sinn er meget vanskelig å få til kun gjennom samtalebaserte terapier, og det vil i beste fall ta lang tid. Vi bruker nye metoder som er både skånsomme og raske.

Fagmiljø

Medicor står bak både Hypnoseakademiet og EFT Akademiet. To utdanningsinstitusjoner med høyt faglig nivå. Disse akademiene henter inn de beste foreleserne innen ulike fagfelt. Vi er således en del av et betydelig faglig miljø, med fokus på dyktige forelesere og det beste og siste innen disse fagfeltene. Dette kommer dermed også alle våre klienter til gode.

Hypnoterapi og andre terapiformer

Mange av våre kursdeltakere har andre terapiformer i sin verktøykoffert når de begynner på vår utdanning. Hypnoterapi egner seg meget godt å kombinere med svært mange andre terapiformer. Ved å kombinere får du flere tilnærminger til hvordan du skal hjelpe dine klienter, og dermed i mange tilfeller også bedre resultater. Noe mange av våre kursdeltakere har erfart.

Mental helse ⇒ fysisk helse ⇒ vi jobber med helheten

Hypnoterapi og EFT er særdeles gode verktøy for å endre på mentale aspekter ved vår helse. Jo bedre vår mentale helse er, jo bedre vil også vår fysiske helse være. Fordi vi er nødt til å se mennesket i en helhet. Selv innenfor offentlig helsesektor erkjenner man idag mer og mer sammenhengen mellom mental og fysisk helse.