Spørsmål og svar om hypnoterapi og EFT

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om EFT og hypnoterapi.

Hva er EFT?

EFT, eller psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler) eller emosjonell frigjørings-teknikk, står for Emotional Freedom Techniques. Det er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.

EFTs grunnsetning sier at: «Årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem». Alle reaksjoner, følelser og svært mange fysiske symptomer kan adresseres ved å balansere det menneskelige energisystem vha EFT.

Når energisystemet er blitt balansert (forstyrrelser fjernet), forsvinner ofte problemet (depresjon, engstelser blir nøytralisert og fysiske smerter og problemer lindret eller fjernet).

Hva kan behandles med EFT?

EFT kan brukes på svært mange områder, alt fra traumatiske opplevelser, via allergier, fobier, sug/avhengighet til fysiske problemer. Du får et mer avslappet forhold til det du har opplevd som hverdagsfrustrasjoner, forventninger, finansielle utfordringer og mye annet du opplever som distraksjoner. Du blir mer istand til å leve et liv uten at forstyrrende inntrykk i hverdagen din, eller en stemme inni deg, fyller deg med negative tanker som igjen gir deg negative følelser.

Se også under «hva kan behandles».

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at man banker lett på energipunktene, mens man mentalt «har kontakt» med problemet, og dermed stiller energisystemet inn på det som er problematisk – med det resultat at energien din balanseres i forhold til det som har vært ditt problem/utfordring.

Hvor langvarige er resultatene?

Resultatet av EFT behandling er vanligvis langvarig. Fysisk helbreding er ofte imponerende og langvarig.

Er det fare for negative bivirkninger?

Sammenlignet med mange andre behandlngsprosesser, er EFT meget behagelig og varsom. Den har ikke bivirkninger, fordi det ikke benyttes:

  • kirurgiske inngrep
  • nåler
  • piller eller kjemikalier
  • manipulering av kroppen

Benyttes det noen form for medikamenter?

Overhodet ikke. All behandling foregår ved å balansere energimeridianene i kroppen.

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for det som blir sagt til deg. Men kun så lenge du selv aksepterer det som blir sagt, og du er villig til å lytte og slappe av. Du har hele tilden full kontroll over terapiforløpet.

Hva er forskjellen på hypnoterapi og hypnose?

Dette er et spørsmål som er blitt mer og mer aktuelt. Enkelt sagt kan vi si at hypnoterapi er hypnose brukt i terapi, altså i behandling. Ordet hypnose brukes også ofte i underholdningssammenheng. Det er imidlertid stor forskjell på hypnose brukt i underholdning og i behandling.

Hvorfor benytte hypnoterapi?

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, oppfatninger, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte og røyke, etablere sunne spisevaner, kvitte deg med fobier osv. osv.

Hva skjer i løpet av behandlingen?

Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv. Dette blir så benyttet i den videre behandlingen. Under hypnoterapi er ditt ubevisste sinnmer mottagelig, og det er derfor letter å oppnå den endringene du selv ønsker, men sliter med å få satt ut i livet.

Hvordan føles hypnoterapi?

Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, med har en begrenset fokusering. Du fokuserer på det som blir sagt. Din primære sansekanal(synet) er stengt av, ettersom du har øynene lukket. Du har derfor mer fokus på det som blir sagt til deg.

Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?

Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje. Dersom du føler uro foran første behandling, skal du ta dette opp med terapeuten, som da vil fortelle deg hva som vil skje, slik at du kan slappe av og nyte behandlingen. Dessuten kan terapeuten flere teknikker som vil få deg til å føle deg avslappet.

Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnoterapi?

De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt. Dette er helt normalt, og har absolutt ikke noe å si for utfallet, ettersom det er ditt ubevisste sinn vi henvender oss til. Dessuten kan det tenkes at du sovner. Terapeuten vil da få deg tilbake til den våkne, men avslappede tilstanden som er ideèll for behandlingen.

Vil jeg miste kontrollen under hypnoterapi?

Som klient hos Medicors terapeuter er du alltid i kontroll. Du tillater deg selv å slappe av og du tillater deg selv å motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste.

Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?

Som nevnt tidligere, er du i kontroll. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg

Kan alle benytte hypnoterapi?

Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det. Derfor sier vi at all hypnose er selvhypnose.

Benyttes det medikamenter i behandlingen?

Nei. Hverken hypnoterapi eller EFT bruker noen form for medikamenter.